“Вестник Без име”

“Вестник Без име” е собствено печатно издание на “Младежки Форум 2001”. Първият брой бе отпечатан през ноември 1999 г. и всеки брой се издава в рамките на текущ проект. “Този вестник е едно занимание за умовете нa младите хора, което ще развива и усъвършенства това умение. Надяваме се, че вестникът ще е отдушник за критицизма, възгледите и творчеството на младежта, от който те така се нуждаят.“ (“Вестник Без име”, бр.1)

В пети брой на “Вестник Без име” се съдържа полезна информация за реализирания проект “Общество приятели”, поздравително писмо от Венелин Узунов - кмет на Разград, снимки, предоставяне резултатите от образователния лагер в Равда; доклади за проекта и отчети за срещи, вицове, стихове; забавни sms-и, забавни номинации 2001 на Академия “Младежки Форум 2001”, статия за успешно партньорство с Общинска Администрация в Разград.

Вестникът е важна част от маркетинговата стратегия на нашата организация. Поддържаме актуализирана база данни с имена на ключови личности и институции от област Разград и България, на които предоставяме информационни материали. “Вестник Без име” разпространяваме в образователните институции в Разград, сред младите хора на Разград и техните родители. Вестникът създава условия за дискусии в младежките общности, родители и учителската гилдия.

Във “Вестник Без име” ние представяме нашите успехи, планове и важни младежки проблеми в достъпна форма. Той е отворено пространство за изява на млади таланти и споделяне на преживени интересни ситуации.

Бр. 10 на "Вестник Без име"

Бр. 9 на "Вестник Без име"

Бр. 8 на "Вестник Без име"

Бр. 7 на "Вестник Без име"

Бр. 6 на "Вестник Без име"

Бр. 5 на "Вестник Без име"

Бр. 1 на "Вестник Без име"