2023г.


2021г.2020г.2019г.
2018г.


    08.05.2018г. - Младежка банка Разград обявява конкурс за младежки проекти

    С настоящата Покана се обръщаме към всички младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в община Разград да подадат своите проектни идеи. Общата стойност на настоящата процедура е в размер на 3245лв. Краен срок за получаване на проектните предложения – 25.05.2018 г., 17:30 часа.
2017г.