С НАС Е ПЛЮС – МИНУС НЕ МОЖЕ


Колко пъти сте виждали някой, който е абсолютно като Вас?


Колко пъти сте срещали някой, който има Вашите интереси?


Ако отговорът е повече от един, тогава можете да останете настрана без да се интересувате от променящия се свят.


“Младежки Форум 2001” е амбициозна организация, която ти позволява да си личност, различна от другите.


“Младежки Форум 2001” ще Ви помогне да осъзнаете колко сте амбициозни.


Нашата организация е сдружение на млади доброволци с идеална цел. Ние сме много ентусиазирани и амбицирани млади хора, обединени от идеята за нормално и интересно развитие на нашето поколение. Обединява ни идеята за интеграция на младите хора в обществото. Ние желаем да се социализираме в заобикалящия ни свят и активно да участваме в обществените процеси.

Нашата мисия като структуриран младежки форум е да подобрим социалната роля на младите хора в Разград

Нашата визия: Да постигнем равенство между обществените групи като предлагаме възможности на младежите да участват активно според интересите си в мотивирана и позитивна атмосфера.

Нашата цел: Да осигурим защита на човешките права, спомогне за толерантност и разбирателство, изграждане капацитета на гражданския сектор чрез обучение, обмен на идеи и информация.

Ние се стремим към:

- подобряване на икономическата и социална политика за младите хора, подкрепа на техните инициативи, застъпване на интересите им с цел да се постигнат положителни промени в обществото, реализирането на успешни практики и младежки програми.

- осигуряване разбирането на теорията и практикуването на човешките права и тяхното приложение в обществения живот.

- въведение в техниките на застъпничество с цел прилагане на знанията за човешките права към обществени промени и развиване на култура на уважение, толерантност и справедливост.