Постигнати резултати:

• Над пет години организацията се развива успешно като доставчик на социални услуги.

• Продължава успешно развитието на установените партньорства с публични институции - Районно полицейско управление, Инспекторат по образование, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, неправителствени организации, местни, регионални и национални печатни и електронни медии.

• Подобрена е материалнотехническата база на Дневния център за млади правонарушители. Центърът разполага с психолог, екипи за обучение по английски език и компютърна грамотност, 2005г.

• Младежки Форум 2001 – Разград е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност, септември 2005г.

• Сертификат на Фондация “Партньори България” и Американската агенция за международно развитие за успешно кандидатстване и получено финансиране за реализиране на проект “Някой мисли за теб”, март 2006г.

• Международен сертификат ВВ от Американската организация ForeignAidRatings, ноември 2003г.

• Лицензия на Държавната агенция за закрила на детето за социални услуги за деца – Дневен център за млади правонарушители в гр. Разград, март 2004г.

• Диплом от Съвета на Европейския съюз за участие в дебата “Пролет за Европа за бъдещето на Европа”, юли 2003г.

• Анета Цанкова и Стоян Коев получиха специален сертификати за участие в шестмесечния обучителен модул на Фондация Организационна подкрепа, 2005г.

• Сформирана е Гражданска Комисия за хората с увреждания на местно ниво за организиране на застъпническа кампания за подобряване достъпа до информация и качеството им на живот, април 2006г.

• В Разград е създаден Европейски младежки офис за образование, консултации и информация по въпросите на членството на България в Европейския съюз и повишаване активността на младите хора за търсене на необходимата информация, декември 2005г.

• Участие в национален форум “БГ младеж”, организиран от Държавна агенция за младежта и спорта, октомври 2005г.

• Пети рожден ден на организацията и Годишни награди на Академия “Младежки форум 2001” за 2003г.

• Анета Цанкова представя област Разград в Съвета на децата към Държавната агенция за детето – юни 2003г.

• Участие на Найден Цонев в летен лагер за млади лидери в САЩ – юли 2003г.

• Участие в проект на Фондация “Организационна подкрепа” - “Укрепване на капацитета на български нестопански организации, работещи с млади хора”, октомври 2004г.

• Участие в Дейността на Комисията за обществен ред и сигурност - май 2004г.

• Участие в тренинг “Методика за първична превенция и ранна интервенция на наркоманиите” в гр. София, юни 2004г.

• Младежко посещение в гр. Котор, Черна гора за подготвяне на съвместни проекти за младежки обмен, април 2003г.

• Участие във Втора национална среща на “Младежки форум 2001”, организиран от Отдела за социално развитие на Програмата за развитие на Организацията на Обединените Нации в България, октомври 2002г.

• Участие в Мултинационален тренинг за лидерство в YMKA Blue Ridge Assembly, NC, USA, 2002г.

• Участие в Младежка конференция Югоизточна Европейска Младежка Мрежа - SEEYEN Conference – ноември 2002 г., Охрид, Македония.

• Кръгла маса за институционализиране на младежки делегат в местните власти в Разград – октомври 2002г.

• Участие в международен семинар по програма Youth@NET - февруари 2002г., Сараево, Босна и Херцеговина.

• Участие в семинар “Управление и отчитане на младежки проекти”, март 2002г.

• “Вестник БЕЗ име” – брой седми (май 2006г.), брой шести (декември 2003г.), пети брой (декември 2002г.), четвърти брой (септември 2001г.), трети брой заедно с IDIS от Сръбско Сараево (май 2001г.), втори брой (февруари 2001 г.), първи брой (ноември 1999г.)

• Участие в две национални срещи на Младежки форум, организиран от Отдела за социално развитие към ООН в България – април 2001г. и октомври 2002г.

• Дарение на Рампа за ролери и скейтборд с графити за младите хора на Разград, финансирано от Schuler Helfen Leben, Германия, програма Between the Lines – август 2002г.

• Две младежки посещения в Босна и Херцеговина –декември 2000г. и юли 2001г.

• Обучения: Тренинг “Мотивация за образование”, януари 2006г., Тренинг “Как да защитим и отстояваме правата си”(2004г.); Семинар “Умеем ли да бъдем родители?” (2004г.); “Работа в екип” (септември 2001г.), “Младежки инициативи” (юли 2001г.), Екотренинг (юли 2001г.), “Младите хора, религията и европейското бъдеще” (декември 2000г.)

• Семинари “Between the lines”: Участие в семинар в Сараево, Босна и Херцеговина (август 2001 г.), Участие на двама младежи в семинар край София (юни 2001г. )

• Участие на Силвия Герчева в езикова специализация във Великобритания със стипендия на списание “Образование и специализация в чужбина” и “Евроскуул холидейз” - юни 2001г.

• Приемане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите от Общинския съвет в Разград. Кампания за лобиране “Моят глас за нашето бъдеще” – 2000 и 2001г.

• Единодушно гласуване от Общинския съвет в Разград на награда за Европейски принос в развитието на младежките общности в общината – януари 2001 г.

Създаване на Асоциация на младежките организации – Разград, октомври 2001г.

Приемане на Харта за сътрудничество за осъществяване на проект “Младежка информационно-консултанска служба” – 7 юли 1999г., гр. Разград

• Собствена Уебстраница – http://youth-forum.hit.bg - м. януари 2001г.

• Работна среща за създаване на Асоциация на младежките организации – август 2001г.

• Екодискотека –август 2001г.

• Образователни лагери в Царево, август 2001г., Разград юли 2002г., Равда август 2002 г., Ахтопол август 2005г.

• “Европейски измерения в Разград” в Деня на Съвета на Европа –май 2001 г.

• Номинации за наградата за Европейски принос в развитието на младежките общности - май 2001 г.

• Конференция “Възможности за участие на младите хора в обществения живот”- април 2001г.

• Среща на ”Младежки форум 2001” и Младежки парламент - град Русе - март 2001г.

• Участие в младежкото предаване на радио “Темпо” – град Русе - март 2001г.

• Кампания за Деня на влюбените “Безопасно влюбени. Здравословно интимни.” – 14ти февруари 2001г.

• Младежка приемна за младите хора от Разград – декември 2000 г.

• Кампания “Джон Ленън – посланието на младите хора от Разград за мир, любов и приятелство” – декември 2000г.

• Кампания “Аз живея. Аз уча. Аз говоря. Чуйте ме.” – декември 2000 г.

• Кампания “Заедно-с нови приятели с ново самочувствие в новия век” – декември 2000 г.

• Ежеседмично радиопредаване “Един час по никое време” - юни 1998г.– август 2001г.

• Kръгли маси: “Образование за бъдещето”, “Всички сме различни и това е прекрасно”, “Младите хора, образованието и възможностите за развитие” – 1998г. и 1999г.

• Екоанкета (август 2001г.), проучване “Младите хора на Разград” (ноември 1998г.)

• Две регионални изложби – 1998г. и 1999г.

• Седмично телевизионно предаване “Бодил” – март – юли 1998г.

• Съорганизатори на Конференция “Гражданските организации в прехода към пазарно стопанство” - юни 1998 г.